Project Krachtbronnen

Kinderen die positief in het leven staan, die weten wat ze willen; kinderen die zich goed kunnen bewegen in onze multiculturele samenleving, die mensen met een andere achtergrond begrijpen en accepteren; kinderen die weten hoe ze actief kunnen bijdragen aan de samenleving en hun verantwoordelijkheid nemen. Zulke kinderen wil je als school graag afleveren!  

Dat is het motto waarmee het lessenpakket Krachtbronnen zich presenteert aan leerkrachten van het basisonderwijs. Krachtbronnen is een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing en actief burgerschap voor basisschool groep 7 en 8. De ontwikkeling van dit lessenpakket wordt uitgevoerd door Oase Media en door de congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot.

Ontwikkeling in de onderwijspraktijk

In het afgelopen jaar is er een concept voor Krachtbronnen ontwikkeld, is van daaruit een serie proeflessen rond één thema (Eigen kracht) uitgewerkt met bronnen en opdrachten via het Digibord, een werkschrift voor de leerlingen, handleidingen met activiteitenschema’s en instructiefilms voor de leerkracht, is een bronnenboekje uitgegeven en zijn er proeflessen met de bijbehorende evaluaties en schoolbezoeken georganiseerd. Dat is snel gegaan en het is gelukkig ook allemaal goed gegaan.

Krachtbronnen_Eigen_kracht_72dpi.jpg

Proeflessen succesvol

De proeflessen zijn uitgevoerd door 17 groepsleerkrachten en 9 GVO / HVO vakleerkrachten levensbeschouwing (godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs). De proeflessen zijn uitgevoerd op scholen met heel verschillende grondslag / beginsel: Christelijke, Katholieke, Openbare, Samenwerkings- en Daltonscholen. Op basis van deze proeflessen is inmiddels besloten om meerdere thema’s van het lessenpakket uit te gaan voeren en zijn gesprekken met educatieve uitgeverijen op gang gebracht om dit pakket in het onderwijs duurzaam te verankeren.

 

Er zijn inmiddels drie thema's uitgewerkt en deze worden op de proefscholen enthousiast gebruikt.

Krachtbronnen_Samen_72dpi.jpg

Krachtbronnen_Natuur_72dpi.jpg

Krachtbronnen tweede thema: Kracht van samen

Krachtbronnen tweede thema: Kracht van samen

14 januari 2015

In navolging van het thema "Eigen kracht" is nu ook het volgende bronnenboek met als thema "Kracht van samen" gepubliceerd.

Evenals zijn voorganger uit de serie Krachtbronnen kent ook Kracht van samen een lespakket met heel verschillende didactische werkvormen en educatief materiaal zoals Digibord, handleidingen en werkboekjes. De pilotscholen gaan met Kracht van Samen aan de slag.

Krachtbronnen derde thema: Kracht van de natuur

Krachtbronnen derde thema: Kracht van de natuur

3 september 2015

Aan het begin van het nieuwe schooljaar presenteert Oase Media / Think2Link haar nieuwe thema in de reeks van Krachtbronnen: Kracht van de natuur. Eerder werden Eigen kracht en Kracht van samen via de pilotscholen op de onderwijsmarkt gebracht.

Oase Media heeft de marktpositie van Krachtbronnen versterkt door hiervoor een zelfstandige stichting in het leven te roepen: Think2Link. Deze stichting kan verschillende partijen vragen om de ontwikkeling van dit lespakket voor Basisonderwijs te ondersteunen.

De ontwikkeling van Krachtbronnen wordt door de werkgroep Erfgoed van de congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot actief ondersteund.

Krachtbronnen welkom op scholen

Krachtbronnen welkom op scholen

14 mei 2014

Het lespakket Krachtbronnen is met groot enthousiasme in de praktijk uitgeprobeerd. Maar liefst 17 groepsleerkrachten en 9 GVO/HVO vakleerkrachten voerden de pilot uit in groep 7 en 8 van het Basisonderwijs. Hun oordeel is eensluidend positief: het rapportcijfer voor Krachtbronnen is een 8,4!

De leerkrachten werkten met het thema "Eigen kracht" en hadden een scala van didactische middelen ter beschikking:

 • presentaties en opdrachten via het Digibord;
 • een werkboekje waarin de leerlingen hun opdrachten uit konden voeren;
 • handleidingen voor de leerkrachten met activiteitenschema's en instructiefilms en;
 • een fraai uitgegeven bronnenboekje.

De leerkrachten hadden een positief oordeel. O.a.:

 • de lessen zijn heel makkelijk voor te bereiden;
 • het aanbod aan activiteiten is heel gevarieerd;
 • je kunt als leerkracht zelf je accenten leggen: burgerschap, levensbeschouwing, sociaal emotionele ontwikkeling;
 • de lessen maken indruk op leerlingen en zijn langere tijd onderwerp van gesprek;
 • de leerlingen vinden dit leuk en uitdagend, het spreekt op meerdere leerlingen op meerdere manieren aan;
 • er is veel interactie in de groep;
 • je leert je leerlingen nog eens (veel beter) kennen ...

Oase Media, de uitgever van Krachtbronnen is door deze positieve feedback gesterkt en gaat de voorgenomen thema's ontwikkelen met een uitvoerend Ontwikkelteam en een ondersteunend Expertteam.

De werkgroep Erfgoed van de congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot ondersteund de ontwikkeling van Krachtbronnen actief.

Krachtbronnen van start

Krachtbronnen van start

10 januari 2014

Met een klinkende presentatie aan groepsleerkrachten en vakleerkrachten GVO/HVO is de pilotfase van Krachtbronnen van start gegaan. In het gebouw van educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff konden leerkrachten van het Basisonderwijs kennis maken met het complete materiaal voor het Thema "Eigen kracht" uit de voorgenomen themaserie Krachtbronnen.

 • "Kinderen die positief in het leven staan, die weten wat ze willen; kinderen die zich goed kunnen bewegen in onze multiculturele samenleving, die mensen met een andere achtergrond begrijpen en accepteren; kinderen die weten hoe ze actief kunnen bijdragen aan de samenleving en hun verantwoordelijkheid nemen. Zulke kinderen wil je als school graag afleveren."

Met deze mooie woorden werd Krachtbronnen gelanceerd en werden de leerkrachten wegwijs gemaakt in het rijke arsenaal didactische materialen en lesactiviteiten. De pilot wordt in de komende maanden door Oase Media op de voet gevolgd met instructies en evalutaties ter plekke. Over drie maanden wordt tijdens een tweede bijeenkomst van alle leerkrachten deze pilot geëvalueerd.

De werkgroep Erfgoed van de congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot ondersteund de ontwikkeling van Krachtbronnen actief.

Versterking basisonderwijs: Krachtbronnen!

Versterking basisonderwijs: Krachtbronnen!

9 oktober 2013

Na een uitgebreide kennismaking met zowel educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff en Oase media heeft de werkgroep Erfgoed besloten de ontwikkeling van het Basisschoollespakket Krachtbronnen actief te ondersteunen. De visie van Krachtbronnen vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met de geestelijk erfgoed van de Franciscanessen. Oase Media heeft op eigen initiatief een flexibele geïntegreerde leermethode ontwikkeld voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit lespakket Krachtbronnen is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van zowel openbare, protestants-christelijke, katholieke en samenwerkingsscholen.

Krachtbronnen is een project waarin kinderen zich bewust worden van hun eigen waarden en waarin ze een eigen kijk op het leven ontwikkelen. Ze leren hoe ze het beste met andere mensen kunnen omgaan en wat het betekent om samen in één land te leven. Daarbij putten ze uit de bronnen, die ieder mens voor deze doelen ter beschikking staan: verhalen, gedichten, wijsheden en citaten. Verschillende van deze bronnen worden in een bronnenboekje bijeengebracht met prachtige sprekende foto's. Een bronnenboekje waarvan elke bladzijde stof geeft tot nadenken en een aanleiding is om van gedachten te wisselen. Krachtbronnen heeft ieder mens nodig. Jong of oud, zwart of blank, gelovig of niet.